RFPs & RFQs

Request for Proposal & Request for Quotation .

List of RFPs & RFQs


# Title Description Close Date Details / Download
# Title Description Close Date Details / Download
1 اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد2642 قلم... اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک 2642 قلم پرزه جات وسایط مورد... July 21, 2024 Details and Download
2 اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد42 قلم مو... اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، {انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} در نظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک 42 قلم مواد تنظ... July 21, 2024 Details and Download
3 شفاخانه 102 بسترخیرخانه(IP)اطلاعیه تصمیم... اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد دارای نمبرتشخیصیه(MOPH/GDCM/HRP/KHH/NCB-1403/GO4) هییت ارزیابی شفاخانه102بسترخیرخانه ارزیابی داوطلبی تدارک(37)قلم موادشوینده IPضرورت سال مالی1403را ختم ومطابق به قانو... July 20, 2024 Details and Download
4 اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و ت... اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، {انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} در نظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرو... July 20, 2024 Details and Download
5 اعلان دعوت به داوطلبی اعمار دیوار احاطوی... اعلان دعوت به داوطلبی ریاست تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژۀ اعمار دیوار احاطوی زمین واقع قسمت (ب) خوشحال خان مینه تحت ریفرنس نمبر MOPH/COSTRU... July 30, 2024 Details and Download
6 اعلان دعوت به داوطلبی عمار دیوار احاطوی... اعلان دعوت به داوطلبی ریاست تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژۀ اعمار دیوار احاطوی زمین واقع ساحه قصبه تحت ریفرنس نمبر MOPH/COSTRUCTION OF WALL/N... August 3, 2024 Details and Download
7 اعلان دعوت به داوطلبی پروژه اعمار دیوار... اعلان دعوت به داوطلبی ریاست تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژۀ اعمار دیوار احاطوی زمین واقع ساحه 315 خیرخانه تحت ریفرنس نمبر MOPH/COSTRUCTION OF... August 5, 2024 Details and Download
8 اعلان تدارکاتی یک قلم گاز مایع شفاخانه ت... اعلان تدارکاتی قرارداد نمبر (MOPH/NH/NCB/1403/G04) شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و تدارک یک قلم ګاز مایع این ریاست از طریق روش داوطلبی باز د... July 31, 2024 Details and Download
9 تدارک 11 قلم مواد مصرفی دیپارتمنت رادیول... اعلان تدارکات {تهیه و تدارک 11 قلم مواد مصرفی دیپارتمنت رادیولوژی ( فلم های اکسری و ادویه فلم شوئی ) ضرورت سال مالی 1403} شماره- MOPH/NCB/IGICH/1403/G14 {مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل... July 23, 2024 Details and Download
10 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار... اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطوی زمین قلعه چمن میر واعظ. بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده م... June 17, 2024 Details and Download

Advertise here


//